Privātuma atruna Skaistumkopšanas profesionālajā vidusskolā Beauty School

Skaistumkopšanas profesionālā skola BEAUTY SCHOOL

trubka orig (+371) 67-288-246, (+371) 26-556-816

facebook instagram

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola Beauty School (turpmāk tekstā – Skola) respektē Skolas darbinieku, izglītojamo un apmeklētāju tiesības uz privātumu.

Slēdzot mācību, sadarbības vai darba līgumu ar Skaistumkopšanas profesionālo vidusskolu Beauty School (turpmāk tekstā – Skola) tiek apstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem nr.779 “Noteikumi par visparējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, saskaņā ar MK noteikumiem nr. 165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju” un saskaņā ar Darba likumu.

Kāpēc ir nepieciešami izglītojamo, darbinieku un sadarbības partneru dati?

Mēs izmantojam datus, lai sniegtu izglītības pakapojumus, informētu izglītojamos, darbiniekus un apmeklētājus, ievērojot tiesību aktus, MK noteikumus.

Kā Skola  iegūst datus?

Dati tiek iegūti tieši – no iesniegumiem, slēdzot mācību pakalpojumu līgumus, slēdzot darba līgumus, slēdzot sadarbības līgumus, no iesniedzējiem – mutiski.

Skolas mājas lapā dati nepieciešami reģistrācijai.

Kādi dati Skolai ir vajadzīgi?

Atbilstoši likumdošanai:

 1. Izglītojamiem: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija, fotogrāfija, veselības stāvokļa novērtējums, telefona numurs, e-pasta adrese, valsts valodas zināšanu līmenis (ja latviešu valoda nav dzimtā valoda), paraksts, laulības apliecība, tiesas spriedums par uzvārda maiņu. Personas apliecinošo dokumentu – uzrādīt.
 2. Darbiniekiem: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, atbilstošu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, izglītības un specialitātes sertifikātu kopijas, veselības stāvokļa novērtējums, telefona numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs, paraksts, laulības apliecība, tiesas spriedums par uzvārda maiņu. Personas apliecinošo dokumentu – uzrādīt.
 3. Sadarbības partneriem: organizācijas nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, telefona numurs, e-pasts, kontaktpersona, bankas konta numurs, uzņēmuma vadītāja paraksts.
 4. Apmeklētājiem: vārds, telefona numurs.

 

Kuri dati tiek nodoti tālāk?

Skola nodod tālāk tos datus, kas ir nepieciešami izglītojamā apdrošināšanai, atlaižu saņemšanai, prakses līgumu slēgšanai, sadarbības partneru organizētiem pasākumiem, sacensībām, čempionātiem, kā arī tiesību aktu ievērošanai.

Jebkurā brīdī, kad likums to prasa, mēs varam atklāt informāciju par Skolas pakalpojumu izmantošanu no izglītojamo puses.

Pārsūtot datus, Skola apzinās, ka nodod tos apzinīgam datu saņēmējam, kas ievēro tādus pašus drošības pasākumus personas datu glabāšanai un apstrādei.

Kurus datus Skola var saņemt no trešajām personām?

Skola var pieprasīt informāciju:

 1. Par izglītojamiem: no izglītības iestādēm.
 2. Par darbiniekiem: no izglītības iestādēm, no atbilstošām institūcijām likuma noteiktā kārtībā.

Datu uzglabāšanas ilgums skolā.

Dati par izglītojamiem un darbiniekiem, kā arī sadarbības partneriem tiek uzglabāti atbilstoši Normatīvo aktu prasībām.

Kādas ir izglītojamo tiesības uz saviem datiem?

 1. Pieprasīt pieeju saviem personas datiem.
 2. Saņemt personīgo informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.
 3. Pieprasīt datu labošanu, ja dati ir mainījušies.
 4. Pieprasīt datu dzēšanu no pasākumu fotogrāfijām.
 5. Iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. ES datu aizsardzības iestāžu sarakstu un to kontaktinformāciju var atrast ŠEIT.

Kādas darbinieku tiesības uz saviem datiem?

 1. Pieprasīt pieeju saviem personas datiem.
 2. Saņemt personīgo informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.
 3. Pieprasīt datu labošanu, ja dati ir mainījušies.
 4. Pieprasīt datu dzēšanu no pasākumu fotogrāfijām.
 5. Iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. ES datu aizsardzības iestāžu sarakstu un to kontaktinformāciju var atrast ŠEIT.

Kādas ir sadarbības partneru tiesības uz saviem datiem?

 1. Pieprasīt pieeju saviem personas datiem.
 2. Saņemt personīgo informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.
 3. Pieprasīt datu labošanu, ja dati ir mainījušies.
 4. Pieprasīt datu dzēšanu no pasākumu fotogrāfijām.
 5. Iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. ES datu aizsardzības iestāžu sarakstu un to kontaktinformāciju var atrast ŠEIT.

Kādas ir apmeklētāju tiesības uz saviem datiem?

Izlemt neapmeklēt Skolu pēc uzaicinājuma un lūgt dzēst telefona numuru no datu bāzes.

Kādas ir datu apstrādes sekas?

Nodrošinām normatīvos aktos nepieciešamās darbības pakalpojumu sniegšanai un līgumu slēgšanai. Prasībām neatbilstošu datu gadījumos atsakām pakalpojumu sniegšanu.

Sazināšanās ar Skolu.

Sazināties ar Skolu sakarā ar neskaidrībām, pieprasījumiem un komentāriem, kādi varētu būt, var rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa tālruni 67288246.

Piezīme:

Skolas mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir viņu pašu Privātuma politika.

Fotografēšana publiskos pasākumos Skolā un pasākumos ar Skolas piedalīšanos.

Publisko pasākumu laikā – izlaidumos, atvērto durvju dienās, semināros, čempionātos, meistarklasēs u.tml. notiek fotografēšana.

Izglītojamie, darbinieki, sadarbības partneri, apmeklētāji Skolas pasākumos var tikt fotografēti Skolas vajadzībām pasākumu laikā.

Izglītojamiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, apmeklētājiem lūdzam ņemt to vērā un laicīgi atteikties no fotografēšanās.

ES datu aizsardzības iestāžu sarakstu un to kontaktinformāciju var atrast:

Latvia Data State Inspectorate Director: Ms Daiga Avdejanova Blaumana str. 11/13-15 1011 Riga Tel. +371 6722 3131 Fax +371 6722 3556 e-mail: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Website: http://www.dvi.gov.lv/ Curriculum Vitae Art 29 WP Alternate Member: Ms Aiga BALODE